Auton ilmastointihuollot ammattitaidolla Lahdessa

Ota yhteyttä
Autokorjaamokuvake

Auton ilmastointihuollot ovat Auto-Air Oy:n ydinosaamista. Saat ilmastoinnin huollot Lahden ja koko Päijät-Hämeen parhaalla hinta-laatusuhteella. Muihin palveluihin kuuluvat myös muun muassa vikakoodien luvut sekä auton kuluvien osien vaihdot. Lue lisää ja varaa aika luotettavaan autohuoltoon!

Ota yhteyttä

Ilmastointihuollot kaikille autoille, myös raskaalle kalustolle

Auto-Air Oy hoitaa ilmastoinninhuollot sekä polttomoottori-, hybridi- että sähköautoille. Hybridi- ja sähköautojen ilmastoinnin huolto vaatii onnistuakseen ajanmukaisen huoltokoneen, jossa täytyy olla letkujen huuhtelutoiminto. Muussa tapauksessa järjestelmään pääsee väärää öljyä, jonka aiheuttama oikosulku voi pahimmillaan jopa hajottaa kompressorin.

 

Auto-Air Oy:llä on käytössään markkinoiden parhaat uudet huoltokoneet, joiden avulla myös sähkö- ja hybridiautojen ilmastoinnit tulevat entistä ehompaan kuntoon. Huolloissa käytetään aina korkealaatuisia öljyjä ja väriaineita.

 

Pyydä tarjous myös raskaan kaluston ilmastointihuolloista!

Hinnasto

Auton ilmastointijärjestelmän toimintaperiaate – kuinka tehdään kylmää?

Ilmastointilaitteet perustuvat hyvin yksinkertaiseen toimintaperiaatteeseen: Ne hyödyntävät kaasun lämpötilan muutosta suhteessa kaasun paineen muutokseen. Kun kaasua puristetaan kasaan, sen paine ja samalla lämpötila nousee. Jos lämmin, korkeapaineinen kaasu jäähdytetään ja jäähdyttämisen jälkeen paine alennetaan takaisin, se jäähtyy lisää. Yksinkertaista. Kaasuna käytetään kaasuseoksia, joiden lämpötilan muutos suhteessa paineen muutokseen on erityisen voimakas. Näistä kaasuista käytetään nimitystä kylmäaine.

AC system working principle

AC-järjestelmän toimintaperiaate – järjestelmän rakenne

Ilmastointijärjestelmässä on kaksi piiriä, korkeapainepiiri ja matalapainepiiri. Joskus käytetään myös nimityksiä painepuoli ja imupuoli. Korkeapainepiiri alkaa kompressorin painepuolelta ja päättyy paisuntaventtiilille. Matalapainepiiri alkaa paisuntaventtiilistä ja päättyy kompressorille. Nimitykset kuvaavat kylmäaineen painetta järjestelmän osissa. Yksinkertaistettuna järjestelmän pääkomponentit ovat:

AC-kompressori

AC-kompressori

Kompressori on ilmastointijärjestelmän sydän, joka huolehtii kylmäaineen kierrosta järjestelmässä ja jonka avulla kylmäaineen paine ja samalla lämpötila saadaan nostettua ylös. Kompressorin imupuoli imee kylmäainetta höyrystimeltä, nostaa kylmäaineen paineen ja siirtää sen eteenpäin lauhduttimelle.

AC lauhdutin

AC-lauhdutin

Kompressorilta korkeapaineinen kuuma kaasu johdetaan lauhdutinkennolle, joka sijaitsee auton jäähdyttimen etupuolella. Lauhduttimessa kaasu jäähtyy kennon lamellien läpi virtaavan ilman vaikutuksesta. Lämpö siirtyy aina kuumasta kylmään päin, joten kuuman kennon läpi virtaava viileä ilma sitoo itseensä lämpöä lauhduttimen kennoista, jolloin kennon sisällä virtaava kylmäaine vastaavasti jäähtyy. Jäähtyessään kaasu myös samalla nesteytyy mutta sen paine on edelleen korkea.

AC paisuntaventtiili

AC-paisuntaventtiili 

Lauhduttimelta tuleva korkeapaineinen jäähdytetty ja nesteeksi muuttunut kylmäaine johdetaan paisuntaventtiilille. Paisuntaventtiili on rakenteeltaan kuristinventtiili, joka pienentää hetkellisesti kylmäainelinjan virtauspinta-alaa. Virtauspinta-alan pienentäminen aiheuttaa virtausnopeuden kasvun, joka aikaansaa paineen putoamisen. Paineen putoaminen aiheuttaa kylmäaineen nopean jäähtymisen. Paisuntaventtiilin jälkeen kylmäaine on matalapaineista, kylmää nestettä.

AC-höyrystin

Paisuntaventtiililtä tuleva kylmäaine johdetaan höyrystinkennoon. Höyrystimen yhteyteen on asennettu puhallin, joka puhaltaa ilmaa ajoneuvon ohjaamoon höyrystinkennon lamellien läpi. Kennon läpi puhallettavan lämpimän ilman lämpöenergia siirtyy höyrystinkennon kautta kylmäaineeseen, jolloin läpivirtaava ilma muuttuu kylmäksi ja jäähdyttää ohjaamon. Samalla kennoon sitoutunut lämpö lämmittää kylmäainetta, joka lämpötilan vaikutuksesta muuttuu nesteestä takaisin kaasuksi. Höyrystimeltä eteenpäin jatkava kylmäaine on viileää matalapaineista kaasua. Höyrystimen jälkeen kylmäaine siirtyy kompressorin imupuolelle ja kierto alkaa alusta.

 

Katso WAECO-ilmastoinnin toimintaperiaate YouTubesta!

Ota yhteyttä

Kylmäaineet

R134a-kylmäaine on monipuolisimpia kylmäaineitamme

R134a-kylmäaine on yleisesti käytetty erilaisissa jäähdytys- ja ilmastointisovelluksissa. Se kehitettiin aikanaan korvaamaan R12 autojen ilmastointijärjestelmissä. Sillä on korvattu myös kylmäaineet R12 ja R500 jäähdyttimissä sekä asuintalojen ja kaupallisten keskilämpötilojen järjestelmissä.

 

R134a:lla onnistuu niin keskilämpötilan ja korkean lämpötilan jäähdytys, asuinrakennusten ilmastointi, kevyt ilmastointi, ajoneuvojen ilmastointi kuin teollinen sovelluskäyttö, kuten esimerkiksi keskipakojäähdyttimet.

Se on myös yleinen aineosa useissa HFC-kylmäainesekoituksissa, ja sitä käytetään myös ponneainesovelluksissa.

Sovellukset ja käyttö:

 • veden- ja nesteenjäähdyttimissä, lämpöpumpuissa käyttö sallittu F-kaasuasetuksen mukaisesti 1.1.2030 asti
 • Kylmäkuljetus / jäähdytetty kuljetus, käyttö sallittu F-kaasuasetuksen mukaisesti 1.1.2030 asti.
 • kaupan kylmälaitteissa ja ammattikylmälaitteissa käyttö sallittu vain yli 40 kW kaskadijärjestelmien primääripuolella alkaen vuodesta 2022

R134a:n korvaavat kylmäaineet: R1234yf, R1234ze, R450A, R513A

 

R134a

 • Kylmäaineluokka: HFC
 • Kemiallinen/sekoitusnimi: 1,1,1,2 - Tetrafluorietaani
 • Kemiallinen koostumus: C2H2F4
 • CAS-numero: 811-97-2
 • Syttyvyys: Ei, tuli ja kuumuus -> myrkyllisiä tai syövyttäviä ainesosia
 • Myrkyllisyys: Ei
 • Turvaluokka: A1
 • Öljy: PAG-auto, POE
 • GWP: 1430
 • ODP: 0
 • Kiehumispiste (0bar (g)): -26,3 ℃
 • Kriittinen lämpötila: 101,06 ℃
 • Kriittinen paine: 40,67 bar

R134a-kylmäaine on monipuolisimpia kylmäaineitamme

R1234yf-kylmäaine on käytössä yleisesti uusien autojen ilmastoinnissa. Se on syrjäyttänyt aiemmin käytetyn R134a:n vähäisen  ympäristövaikutuksensa ja erinomaisen termodynaamisen suorituskykynsä vuoksi.

 

R1234yf kehitettiin EU-direktiivin 2006/40/EC vaatimuksiin; Sen mukaan ajoneuvossa, joka on tyyppihyväksytty v. 2011 tai myöhemmin tai on otettu uutena käyttöön v. 2017, on käytettävä kylmäainetta, jonka GWP-arvo < 150.

Huoltoväli tällä kylmäaineella autojen ilmastointijärjestelmissä ei muutu (suositeltu väli 2 vuotta).

 

On arvioitu myös, että jatkossakin, vielä useamman vuoden ajan, liikenteessämme liikkuu enemmän R134a:lla kuin R1234yf:llä varustettuja ajoneuvoja. -Siirtymävaiheessa palamisominaisuus herätti autotehtaissa vastustusta ja pelkoa. Hiilidioksidia pidettiin tällöin parempana vaihtoehtona.

 

Sovellukset ja käyttö:

 • Kylmäainetta käytetään autojen A/C-järjestelmissä, ilmastoinnissa.
 • R1234yf on herkästi syttyvä kylmäaine, joten se ei sovellu suoraan korvaavaksi kaasuksi R134a-järjestelmiin. Huoltolaitteelle uusi kylmäaine aiheuttaa myös muutoksia palamisominaisuutensa vuoksi.
 • Itsestään kylmäaine tosin syttyy vasta 405 C-asteessa. Sitä on henkilöautoissa vain muutama sata grammaa. Käytännössä kaasu vaatii muualta liekin syttyäkseen..

Ominaisuudet:

 • Kylmäaineluokka: HFO
 • Kemiallinen/sekoitusnimi: 2,3,3,3-Tetrafluoripropeeni
 • Kemiallinen koostumus: C3H2F4 100%
 • CAS-numero: 754-12-1
 • Syttyvyys: H221, helposti syttyvä kaasu
 • Myrkyllisyys: Ei
 • Turvaluokka: A2L
 • Öljy: PAG-Auto, POE
 • GWP: 4
 • ODP: 0
 • Kiehumispiste (0bar (g)): -29 ℃
 • Kriittinen lämpötila: Tietoa ei saatavilla ℃
 • Kriittinen paine: 34 bar

R1234yf korvaa kylmäaineen R134a. Vaihtoehtoinen kaasu tälle on tulevaisuudessa esimerkiksi hiilidioksidi CO2 eli kylmäaine R744.

Ota yhteyttä

Varaa aika ilmastointihuoltoon soittamalla

Soita numeroon 040 565 2959 ja varaa aika asiantuntevaan ilmastointihuoltoon Lahteen. Auto-Air Oy hoitaa tarvitsemasi ilmastointihuollon heti turhia odottelematta. Saat kokonaisvaltaiset huollot, erilaiset ilmastoinnin korjaukset sekä kattavat lisäpalvelut, joiden ansiosta autosi ilmastointi toimii jälleen kuin uusi.

Yhteystiedot